פרשת השבוע

מכות מצרים – נוק אאוט או תהליך חינוכי

פרשת וארא עוסקת בתהליך ההיסטורי והניסי של מכות מצרים, והכשרת הלבבות ליציאת עם ישראל ממצרים. הכשרת הלבבות אצל המצרים ולא פחות מכך הכשרת הלבבות אצל בני ישראל. בפרק ז׳ פורסת התורה את המטרה ואת השיטה: להודיע למצרים את גדלות ה׳, ולהוציא פיסית את בני ישראל, וגם השיטה לביצוע באותות, במכות ושפטים ותוך הקשיית לב פרעה. […]

פרשת שמות, נסיך מצרים

פרשת שמות מתחילה עם מסר ברור מאד לגבי ״גלגולה של גלות״. ישנן שני סוגי גלויות, זו שהעם מתגלגל אליה לאחר חורבן מקדש, נפילת המלוכה ואז הגליה מכורח לניכר.  ויש גלות שמתחילה הפוך. בהתחלה המשפחה מקובלת וקרובה למלכות, לאחר מכן מתרבים וצוברים נכסים בכל מצרים, ואז קם מלך חדש אשר לא ידע את יוסף ומשתנים כללי […]

פרשת "ויחי", תדריך מפקדים בארץ גושן

פרשת "ויחי" חותמת את ספר בראשית ואת פרק האבות בחיי עם ישראל. מספר שמות אנו עוסקים בשבטים שמרכיבים עם, ולא עוד במשפחה. הפרשה עוסקת בשני נושאים מרכזיים: צוואתו של יעקב על קבורתו ,וברכתו/ תחזיתו לבניו. השאלה הראשונה שנכון לשאול היא מדוע משפחת ישראל נשארת במצרים לאחר סיום שנות הרעב? פסוק כח׳ פותח "ויחי יעקב בארץ […]

פרשת "ויגש", מבחן המנהיגות ומבחן האחווה

פרשת "ויגש" עוסקת בשני שיאים. השיא הראשון הינו עיצובו הסופי של יהודה כמנהיג שבטי ישראל. השיא השני הינו מפגשם של האחים והתפייסותם לכאורה. יהודה לקח על עצמו את הורדת בנימין למצרים לפגוש את יוסף המשנה למלך, הערכים שמפגין יהודה הם אותם ערכים שאנו מצפים היום מכל מפקד או מנהיג. קודם כל -דוגמא אישית, הוא ניגש […]

פרשת מקץ, קריסתה של קונספציה

בפרשת מקץ הולכת ונבנית מול עינינו מנהיגותו המאוזנת של יוסף. הוא מכיר בערך עצמו ובאחת מקבל עליו את התפקיד להיות המשנה לפרעה. על רקע זה לא ברורה התנהגותו של יוסף מול אחיו. מדוע נזקק לכל התרגילים שביצע מולם? מדוע דרש להביא את בנימין למצרים למרות שברור היה שזה יביא את יעקב אביו (אם חי עדיין) […]

פרשת וישב, רבות מחשבות בלב איש

סיפור מכירת יוסף מלווה אותנו מקטנות. אין ספק שסיפור זה מקיים מספר רבדים. פה מתחיל מימוש ברית בין הבתרים בדבר גלות מצרים, וכלל הובלת האירועים הינה אלוהית. בקראנו את פשט הפסוקים רבות השאלות. מדוע בכלל שלח יעקב את יוסף לבקר את אחיו? הרי רעיית הצאן היתה עיסוקם הקבוע ואין פה משהו חריג. מדוע נשלח לבד […]

פרשת וישלח, עשו שונא ליעקב

המפגש בין יעקב עומד במרכז הפרשה וסביבו לא מעט תמיהות. "וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפול על צוארו וישקהו ויבכו" מעל המילה וישקהו ישנן נקודות. רוב המפרשים רואים כאן את רצונו של עשו להילחם ביעקב גם במפגש המרגש שלאחר 20 שנה. יעקב בכה על שנאתו של אחיו ואילו עשיו בכה על תקוותו שנכזבה להיפרע מיעקב. אין […]

פרשת ויצא, הפחד מהגלות

חלום יעקב הינו אחד החלומות התנכי״ם המוכרים ביותר. פחות מוכר ומובן הינו נדרו של יעקב בעקבות החלום. יעקב חולם על הסולם המוצב ארצה וראשו מגיע לשמים ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. ה׳ ניצב מעל הסולם ומבטיח ליעקב שלש הבטחות. א. הבטחת הארץ ליעקב ולזרעו. ב. הבטחת ריבוי זרעו של יעקב והבטחת הברכה לזרעו ולכל הדבקים […]

פרשת תולדות, תחילתה של שנאת ישראל

הסיפור העיקרי בפרשתנו הוא סיפור מכירת הבכורה על ידי עשיו ליעקב, בהמשך סיפור ברכת יצחק ליעקב ותחילת מסע השנאה בין עשיו ליעקב לדורות. בתוך הסיפור המכונן הזה מכניסה התורה את סיפור מסעו של יצחק בארץ גרר, את סיפור הבארות ולבסוף את הברית בין יצחק לאבימלך. מדוע התורה מפרטת סיפור זה ודווקא כאן? ומדוע הפירוט הגדול […]

פרשת חיי שרה, עם לבדד ישכון

לאחר קבורתה של שרה, אברהם ממשיך להשתקע בארץ ישראל ומתחיל  לעסוק בהמשך בנייתו של עם ישראל. אברהם שולח את עבדו להביא ליצחק בנו אשה מחרן שם גדל והתפתח, או אם אין ברירה אזי, מאור כשדים שם נולד. שאלת היסוד הינה מדוע אברהם לא רצה לקחת ליצחק בנו אשה מהאוכלוסיה הכנענית בה ישב? הרי היו שם […]

קבלה

מוגש בברכה  ע"י
יצחק אהרון, איש קבלה ראש מרכז "חכמה" כותב ומרצה סודות הקבלה לקביעת תורים לייעוץ 03-9220784 www.kabalah.co.il " 

נא להתנהג בהתאם

"המתגאה רואה את עצמו נעלה מסביבתו ומתנהל בחשיבות עצמית מופרזת. כאשר תחושת הערך העצמי של האדם אינה עומדת בקנה אחד עם הערך שמייחסים לו רוב האנשים סביבו, ובמיוחד כשתחושת הערך העצמי הופכת לדמיונית ומנותקת מן המציאות והמחזיק בה מטשטש את הגבולות שבין אמת ובין תחושת החשיבות העצמית, הגאווה הופכת ליהירות"   כל אדם בר דעת […]

קרא עוד ←

7 בום

כידוע מבין כל המספרים כולם מייחסת היהדות למספר 7 מקום מרכזי ביהדות. האם זהו מקרה או שמא יש לו משמעות מעבר להיותו מסמל מידות וכמויות. יובן כי לנושא המדובר קיימות דוגמאות ומשמעויות רבות אך לצורך המחשת הרעיון הכללי נסתפק בדברים הבאים  על מנת להדגיש את ייחודו של המספר הטיפולוגי הזה. כאמור, המספר שבע הינו הדומיננטי […]

קרא עוד ←

את שלי ואני שלך

כלל החוקים,הגלויים והנסתרים, הפועלים בין גבר ואישה לצורך יצירת אהבה וזיווג ראוי מובאים בקבלה הקדושה בדרך של הצפנות, עשר הספירות ומסע לתוך נפש האדם ובכך מגדירים מהי אהבת אמת על כל משמעויותיה: אהבה כבוד מיניות נאמנות והתמסרות. האהבה היא נשגבת מבינתו של האדם ומושרשת עמוק בחכמת הלב. היא משולה לאינסוף של צבעים וגוונים וכשם שאין שני […]

קרא עוד ←

למה זה קורה לי ?

אחת הבעיות הנצחיות, אשר העסיקו את המחשבה האנושית מאז ומעולם, היא בעיית הרע. בעיה זו התעוררה באופן אקוטי ביותר בעולם הדתי, בעיקר בקרב הדתות הגדולות, הדוגלות באמונה כי הבורא אינו יכול להכיל בתוכו את מושג הרוע הטמא והאכזר

קרא עוד ←

מכבים מול יוונים

נרות החנוכה שאנו מדליקים היום הם ניצוצות של קדושה, גבורה וזיכרון על הצלת היהדות ותורת ישראל שאלמלא מעשי הגבורות והניסים, היהדות הייתה נכחדת ונעלמת מעל דפי ההיסטוריה וכתוצאה מכך לא הנצרות ולא האסלאם היו קיימים. מאז ועד היום אותו נס גדול לא נשכח מאתנו ולראיה אנו חוגגים בריטואל שנתי קבוע את ניצחון מעטים מול רבים […]

קרא עוד ←

נר ה' נשמת אדם

תרבות יוון העתיקה הציגה על במת ההיסטוריה את כל הכישרונות האנושיים – ספרות, דרמה, שירה, ארכיטקטורה, ספורט, פיסול ועוד. הם העלו והאדירו  את יופיו של הגוף ויצרו סביבו תרבות מעוצבת ומסוגננת, המציבה אמות מידה של פרופורציות, הרמוניה ויופי ויזואלי כובש לב ועין. בשונה מהתפיסה היהודית שדוגלת בצניעות הגוף וריסון תאוותיו,  לא היה דבר בגוף האנושי […]

קרא עוד ←

רואים בעיניים עצומות

ספר יצירה עומד על ייחודו של כל חודש עברי כבעל השראה ופוטנציאליים רוחניים המסוגלים להשפיע על האדם והעולם.  חודש כסליו, שמגיע בראשיתו של החורף, מזוהה כזמן המוקדש לשינה ולהתכנסות פנימית כמובא בספר יצירה "המליך אות ס' בשינה וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם קשת בעולם וכסלו בשנה וקיבה בנפש זכר ונקבה" ( משנה […]

קרא עוד ←

עשרת הדברות לחיים טובים

בעולם של קפה זריז בבוקר, גלי מחאה מכל עבר, ימים רצופים באי סדר, במגבלות זמן ומרחב. אנו מוצאים את עצמנו לרוב משלמים מחיר נפשי כבד. כעסים מתחים מתלווים לאי נחת וחוסר שקט פנימי וראוי שניקח מעט זמן למנוחה ולהתרגעות , נעצור לרגע ונתבונן היטב סביבנו ולתוכנו כדי שנוכל להתחבר למהות הפנימית שלנו. במאמר הבא אתן […]

קרא עוד ←

תאוות בשרים

כשעוסקים בלימוד נושא כלשהו הקשור להנהגות ולאורחות חיים במחשבה היהודית, יש מקום לפתוח בהופעתו הקדומה ביותר- במקרא. תורת ישראל מייחדת מצוות רבות שתכליתן להקל על סבלם של החלשים וחסרי הישע שבחברה. פיתוח נרחב ויסודי של נושא זה עוסק ביחס של האדם לטבע ולבעלי החיים.  סוגיית "צער בעלי חיים" מהווה מסגרת רחבה למצוות והלכות רבות שתכליתן […]

קרא עוד ←

החלום- ראי החיים

לעיתים חלום מותיר בנו רושם עז ומטלטל. פעמים החלום נראה צלול והמסרים המובאים בו מובנים ובהירים אך פעמים נעמוד חסרי אונים ונבוכים למול המסר והידיעה שהגיע בחלום. מה עושים? יצחק אהרון מלמד האם לייחס משמעות לחלום ומה ניתן לעשות עם המידע המוקדם המופיע בו

קרא עוד ←